Peltotuki Pro

Viljelysuunnittelu ja lohkokirjanpito
Nykyaikaisten viljelysuunnitteluohjelmistojen uranuurtaja, joka sisältää kaikki viljelyyn liittyvät ATK-työkalut. Viljelysuunnitelma, lohkokirjanpito, sähköinen tukien haku, torjunta-aineiden käyttörajoitukset ym. Laskee myös kannattavuuden. Valinnaisina lisämoduleina mm. Pluspaketti ja karttaosa.

Peltotuki Pro on helppokäyttöinen peltoviljelyn suunnittelu- ja seurantaohjelma Windows-tietokoneille. Peltotuki Pro sisältää kaikki tämän päivän viljelyssä tarvittavat tiedot  ja työkalut. Mobiilikäyttöä varten ohjelma on linkitetty Sirppi-pilvipalvelun kanssa.

Peltotuki Pro huomioi ympäristökorvauksen vaatimukset ja torjunta-aineiden käyttörajoitukset, tuottaa lohkokirjanpidon ja laskee samalla viljelyn kannattavuuden. Ohjelma sisältää mm. viljelysuunnitelman teon, lohkokirjanpidon ja maatalousviranomaisten vaatimat tulosteet.

Peltotuki Prossa on mukana sekä sähköinen tukihaku että kasvulohkolomakkeen tulostus paperille. Lohkot voi noutaa helposti suoraan Vipu-palvelusta ohjelmaan. Ohjelmassa on myös kasvinsuojeluaineiden käyttörajoitusten seuranta ja tarkistustoiminto, joka pyrkii huomauttamaan korjausta vaativista lohkokirjanpitomerkinnöistä kuten liian pitkästä fosforin tasausjaksosta, vanhentuvista maanäytteitteistä tai ravinnekattojen ylityksestä.

Tehokkuutta ja selkeyttä

Peltotuki Pro on tehty tavallisen viljelijän tai neuvojan näkökulmasta. Ohjelma on selkeä ja helppokäyttöinen, mutta pyrkii kattamaan kaikki käytännön tilanteet ja auttamaan käyttäjää joka tilanteessa.

Tankkiseos-toiminto on hyvä ja kiitelty esimerkki asiakaslähtöisestä lähestymistavasta. Tankkiseos-toiminnolla voi tallentaa kerralla yhdelle tai monelle lohkolle monta kasvinsuojeluainetta ja myös niihin liittyvän pakollisen havainnon. Ja mikä parasta, seostiedot jäävät talteen tulevaa käyttöä varten. Toiminto helpottaa ja nopeuttaa todella paljon kasvinsuojelutoimenpiteiden tallentamista.

Suodata-toiminto on toinen kiitelty esimerkki yksinkertaisesta, asiakkaan näkökulmasta tehdystä toiminnosta. Suodatuksella voi hetkessä suodattaa näkyviin vain halutut lohkot, on kyse sitten viljelykasvista, vuokranantajan nimestä, kerääjäkasvista tai kolmannen vuoden nurmista.

Tallennettujen tietojen tarkistus on ehdoton apuväline, joka huomauttaa mm. ravinneylityksistä, väärästä kasvinsuojeluaineesta, liian vanhoista maanäytteistä ja monesta muusta asiasta. Tarkistus suoritetaan automaattisesti aina ennen viljelysuunnitelman tai lohkokirjanpidon tulostamista. Moni turha sanktio on jäänyt tähän haaviin.

Suunnittelumallit ovat tehokäyttäjän monipuolisia työkaluja. Suunnittelumalli on kuin hehtaarin pelto, joka sisältää esim. kaikki oman tilan nurmilohkojen toimenpiteet. Mallit ovat vapaasti muokattavissa ja mallin tapahtumat saa tuotua kerralla lohkolle. Malleilla voi myös laskea eri vaihtoehtojen kannattavuutta ilman lohkoille tehtäviä muutoksia.

Tietojen mobiilikäyttö onnistuu aidolla mobiilisovelluksella suoraan kännykällä. Peltotuen tiedot on linkitetty Sirppi-pilvipalveluun, joka mm. hyödyntää paikkatietoa, näyttää kartat ja mahdollistaa karttamerkintöjen teon. Sirppi osaa näyttää sen lohkon tiedot, jolla olet. Tapahtumia voi kuitata yhdellä näpäytyksellä.

Tukipalvelut auttavat ongelmatilanteissa

Ohjelmaan kuuluu ylläpitopalvelu, joka takaa käyttäjille mm:

  • Uusimmat ohjelmaversiot ja jatkuvan ylläpidon
  • Ajantasaiset tiedotteet mm. hallinnon uusista ohjeista
  • Henkilökohtaisen avun puhelimitse, sähköpostilla ja tarvittaessa etäyhteydellä

Nouda demo-ohjelma Lataa ohjelmia -sivulta

Sähköinen tukihaku-Viljelysuunnittelu-Lohkokirjanpito-Tietojen tarkistus-Kasvinsuojeluainerekisteri-Kannattavuus-Maanäytteet-Ravinnekatot-Lannoitus-Siemenlaskenta-Kasvinsuojelu- Fosforin tasaus-Kustannukset-Ilmainen käyttötuki-Puhelintuki-Neuvonta-Ajankohtaistiedotteet-Sähköpostituki-Etäkäyttö ongelmatilanteissa-Ravinnetaseen laskenta-Liukoisen typen tarkennus-Viljelyn monipuolistaminen-Kerääjäkasvien viljely-Vipukartta-Pinta-alalaskenta-Salaojat-Asemapiirros-Tiet-Metsäkuviot-Ravinnekartta-Todellinen viljelyn kannattavuus-Tukien vaikutus eri kasveilla-Tukioikeudet